Leren leren - Praktijk Gerdez

Leren leren

Als je moeite hebt met het plannen en organiseren en leren voor toetsen en examens dan kan Praktijk Gerdez jou helpen door middel van een training ‘Leren leren’. Het geleerde wordt ook besproken met jouw ouders en school, zodat je dit thuis en in de klas kan toepassen.

Wij zijn een orthopedagogische praktijk en bieden gespecialiseerd onderzoek, observatie en behandeling bij trauma, angsten, sociale- en emotionele problemen en gedrags- en leerproblemen. Tijdens het onderzoek en de behandeling betrekken wij de ouders, verzorgers en zoeken de samenwerking met school. Zo kan het kind of de jongere optimaal ondersteund en gestimuleerd worden in de ontwikkeling.