Voor wie - Praktijk Gerdez

Voor wie

Praktijk Gerdez is er voor kinderen en jongeren met alle culturele achtergronden. Wij zijn een orthopedagogische praktijk en bieden gespecialiseerd onderzoek, observatie en behandeling bij trauma, angsten, sociale- en emotionele problemen en gedrags- en leerproblemen. Tijdens het onderzoek en de behandeling betrekken wij de ouders, verzorgers en zoeken de samenwerking met school. Zo kan het kind of de jongere optimaal ondersteund en gestimuleerd worden in de ontwikkeling.

In het onderwijs en de zorg bieden wij professionals training en voorlichting aan op het gebied van trauma en leer- en gedragsproblemen.

Praktijk Gerdez heeft geen crisis- en medische dienst. Dat betekent dat wij geen zorg kunnen bieden aan kinderen en jongeren die acute psychische zorg, 24- uurs zorg en medicatie nodig hebben. In dit geval dient u contact op te nemen met de huisarts en/of de crisisdienst van de GGZ.

Wij kunnen geen zorg bieden aan kinderen en jongeren met een (acute) psychose en/of suïcidaliteit, een ernstige verslaving een verstandelijke beperking. Kinderen en jongeren die ernstige fysieke agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien kunnen wij niet in zorg nemen. Als bij reeds geaccepteerde blijkt dat zij tijdens de zorg toch aan deze exclusiecriteria voldoen wordt de zorg bij Praktijk Gerdez beëindigt en zal deze ondersteunen bij het verwijzen naar andere passende zorg.