Werkwijze - Praktijk Gerdez

Werkwijze

Praktijk Gerdez vindt het belangrijk om te werken met een laagdrempelige aanmelding en een persoonlijke benadering. Na de aanmelding ontvangt u een intakeformulier en plannen wij een gesprek in. Op basis van het intakegesprek stellen wij voor u een onderzoeks- en behandelingsplan op maat op. Waarbij wij de samenwerking zoeken met betrokkenen rondom het kind en de jongere. Alle onderzoeken worden uitgebreid beschreven in begrijpelijke taal met handelingsgerichte adviezen die thuis, op school of in de zorginstelling toegepast kunnen worden.

Praktijk Gerdez staat voor hoogwaardige en kwalitatief goede zorg. Daarom werken wij met betrouwbare onderzoeksmiddelen en passen wij effectief bewezen behandeltechnieken toe, zoals EMDR en cognitieve gedragstherapie. Praktijk Gerdez begeleid op trauma sensitieve wijze en hanteert de beroepscode zoals opgesteld door de NVO.

Praktijk Gerdez is een veilige ruimte waar problemen en vragen in alle vertrouwelijkheid besproken kunnen worden. Een plek waar kinderen en jongeren kunnen oefenen met het aanleren van nieuwe vaardigheden en betrokkenen rondom het kind en de jongere nieuwe kennis op kunnen doen. Wij werken volgens de richtlijnen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en zullen in het intakegesprek aan u uitleggen hoe we daarmee omgaan. U kunt de privacyregeling ook apart bij ons opvragen. Praktijk Gerdez is aangesloten bij Coöperatie Zorgkracht 12. Bekijk ook de algemene voorwaarden en de klachtenprocedure. Als u ideeën, vragen heeft of mee wilt denken als lid van de cliëntenraad kunt u kijken op de website van Coöperatie Zorgkracht 12.