Scholen en zorginstellingen - Praktijk Gerdez

Scholen en zorginstellingen

Praktijk Gerdez kan u en uw team ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoek, observatie en het geven van handelingsgerichte adviezen die ook echt zinvol zijn voor de praktijk van uw specifieke werkvloer.

Als u inzicht wilt in de cognitieve mogelijkheden van een leerling kan Praktijk Gerdez intelligentie onderzoek uitvoeren. Voor vluchtelingen, nieuwkomers en anderstaligen kunt u bij ons terecht voor non- verbaal intelligentie onderzoek en adviezen voor Nederlands als tweede taal in de klas. Bij ernstige lees- en spellingsproblemen en rekenproblemen kunnen wij dyslexie- en dyscalculie onderzoek voor u uitvoeren. Gedragsmatig onderzoek is mogelijk in combinatie met een observatie.

Als u een lwoo- beschikking of een toelaatbaarheidsverklaring aan wilt vragen voor het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs dan kan Praktijk Gerdez onderzoek naar de persoonlijkheid en de sociale- en emotionele vaardigheden voor u uitvoeren. Verder kunnen wij inzetten op onderzoek naar de executieve functies. Bij alle onderzoeken zal Praktijk Gerdez handelingsgerichte adviezen bieden en de samenwerking zoeken met voor de leerlingen belangrijke anderen.

Praktijk Gerdez biedt training en voorlichting aan over traumasensitief lesgeven en begeleiden en leer- en gedragsproblemen. Neem gerust contact op over een training en voorlichting op maat.